Visie

Vrouwen zijn oneindig krachtig. Ze zijn diep met het leven verbonden en kunnen als geen ander voelen wat nodig is voor de gemeenschap waarin ze leven, voor hun kinderen, hun geliefden, henzelf. Veel vrouwen zijn echter afgesneden geraakt van hun natuurlijke wijsheid en kracht. Te vaak is hen verteld wie ze zouden moeten zijn, wat ze wel en niet zouden moeten doen, wel en niet zouden mogen voelen, hoe ze er uit zouden moeten zien. Te vaak is hen verteld zich te moeten schamen voor wie ze zijn, of tenminste voor delen van zichzelf. Daarin zijn veel vrouwen zichzelf kwijt geraakt.

Daarnaast zijn veel vrouwen, bij gebrek aan krachtige vrouwelijke rolmodellen, een mannelijke weg gaan volgen. De weg naar carrière, succes en respect leek vooral bereikt te kunnen worden door hetzelfde te doen als mannen. Bewust of onbewust hebben we normen en waarden vanuit een mannelijk ingerichte maatschappij overgenomen en proberen we daaraan te voldoen. Punt is echter dat we gelijk zijn aan mannen, maar niet hetzelfde. Veel vrouwen voelen zich uitgeput. En terwijl ze vaak nog alles op alles zetten om de boel draaiende te houden, knaagt er deep down iets. Is dit hoe het bedoeld was te zijn? We hebben het recht opgeëist gelijk aan de man te zijn. Maar hebben we ook het recht opgeëist om vrouw te mogen zijn, en daarin precies zo gewaardeerd te worden?

Naar mijn idee is de volgende stap onszelf weer toe te staan volledig vrouw te zijn. Een eerste onderzoek is naar wat dat eigenlijk in houdt. Want voor velen van ons is de binding ver weg. Het is dringend nodig dat vrouwen weer volledig in hun vrouw-zijn gaan staan, en mannen volledig in hun man-zijn, opdat er weer een constructief evenwicht kan ontstaan. Een evenwicht van waaruit de maatschappij verder vorm gegeven kan worden, op een manier die harmonisch, voedend, duurzaam, inspirerend en vreedzaam is.

Met de groepen en individuele begeleiding die ik geef, beoog ik vrouwen weer in verbinding te brengen met wie ze in essentie zijn. In een veilige, helende omgeving ontstaat er ruimte om daadwerkelijk te zijn wie je bent en weer in contact te komen met je natuurlijke kracht en wijsheid. Van daaruit volgt de rest vanzelf.